Társadalmi befogadás tanulmányok MA

Társadalmi befogadás tanulmányok MA

Társadalmi befogadás tanulmányok mesterképzési szak (Interkulturális pszichológia és pedagógia)

Intézetünk 2005 szeptemberében alakult, mint az ELTE PPK önálló szervezeti, oktatási és kutatási központja, 2015-től pedig önálló intézetként működünk. Kulturális- és kulturális összehasonlító szemléletmóddal, szerteágazó témákkal foglalkozunk, mint például az előítélet-csökkentés, a tolerancia, az állampolgári felelősség, az emberi jogok, a méltányosság és esélyteremtés az oktatásban, az interkulturális és kisebbségi oktatás, a szelekció és szegregáció, a társadalmi nemek (gender) kérdései. Arra vállalkozunk, hogy az interkulturalitás komplex témáját interdiszciplinárisan – pedagógiai, pszichológiai és nevelésszociológia szempontból is  – oktassuk és kutassuk.

Az IPPI 2009 szeptemberében indította el az “Interkulturális pszichológiai és pedagógiai” önálló mester (MA) szakot, amely négy féléves, egy szakiránnyal rendelkező, összesen 120 kredites program. A 2013-as évvel kezdődően angol nyelven is működik a képzés, Intercultural Psychology and Education (MA) néven.
A 139/2015. számú kormányrendelet értelmében a 2017 szeptemberében induló évfolyamtól kezdődően a szak neve "Társadalmi befogadás tanulmányok"-ra módosult. A képzettség megnevezése pedig "Okleveles társadalmi befogadás tanácsadó" lett. Ezzel párhuzamosan az angol nyelvű képzésünk elnevezése 2017-től: "Social Integration"; "Social Integration Counsellor" lesz.

A mesterszak fókuszában a kultúra pszichológiai és pedagógiai elméletei és a multikulturalitás gyakorlati szempontjai állnak. Kiemelt hangsúlyt fektet a kulturális, kulturális összehasonlító és interkulturális pszichológiai és pedagógiai megközelítések bemutatására és az interkulturális interakció interdiszciplináris vizsgálatára. A képzés célja olyan elméletileg felkészült gyakorlati szakemberek képzése, akik elmélyült interkulturális pszichológiai és pedagógiai tudásuk és kompetenciájuk birtokában tudatosan kezelik a plurális társadalomban megjelenő értékek sokféleségét. Nyitottak mások véleményének, kultúrájának megismerésére, valamint képesek olyan helyzetek teremtésére, amelyek ezeknek az értékeknek az elfogadását és a kulturális sokféleség pozitív hozamának kiaknázását segítik. A képzés kiemelten nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati tevékenységekre, a foglalkozások mintegy fele gyakorlat (tréningek, szemináriumok, terepmunkák), melynek során felkészítjük a hallgatókat a csoportközi -, az interkulturális kommunikáció sajátosságainak megértésére, a különböző kultúrájú emberek együttes munkájának eredményes szervezésére, és a folyamat közben szükségszerűen fellépő feszültségek, konfliktusok hatékony gyakorlati kezelésére is. Az interkulturalitás kérdéskörében elméletileg felkészült és a gyakorlatban is jártas szakemberek munkájára nagy a szükség van az oktatás és nevelés intézményeiben, a köz- a civil- és a magánszférában is, többek között a közigazgatásban, az iskolákban, a civil szervezeteknél, a médiában és a nemzetközi vállalatoknál és szervezeteknél is.


Szakos tájékoztató prezentációnk

Szakos tájékoztató prezentáció 2023/2024


IPPI élet képekben: