Szakdolgozat

Szakdolgozat

A Komplex Szakdolgozati Útmutató letölthető innen

Tudnivalók a szakdolgozat elkészítéséről, témaválasztástól a leadásig

Témaválasztás

A szakdolgozat témájának bejelentési határideje szokásosan október 15. (őszi félév) illetve május 15. (tavasz félév). A témát tehát a tervezett védést megelőző szemeszterben kell bejelenteni. A szakdolgozathoz konzulenst (témavezetőt) kell választani, vele egyeztetni a témát, majd kitölteni és leadni a témabejelentő lapot.Témavezető az Egyetem oktatója, tudományos kutatója, illetve nem egyetemi alkalmazott, külső szakember is lehet. A konzulens jóváhagyásán túl szükséges még az intézetvezető engedélye (aláírása) és IPPI-s pecsét is a leadáshoz.

A témavezető kiválasztásánál javasoljuk tanulmányozni az IPPI honlapon lévő oktatói adatlapokat, amelyeken a főbb kutatási területek is szerepelnek, és az aktuális témakiírásokat. Természetesen nem csak az oktatók témáiból lehet saját szakdolgozati témát választani, inkább orientációs szempontként javasolt használni ezeket az információkat.

A témaválasztásnál alapvető szempont, hogy a választott kutatási téma, terület illeszkedjen a szak szellemiségéhez, abban jelenjen meg a - tágan értelmezett - interkulturális szemlélet! A témaválasztásban tehát - a személyes motivációk és érdeklődési területek mellett - szerepet kell kapjon az a szempont is, hogy a szakdolgozó képes az itt tanultak alkalmazására.

A téma bejelentésekor a tágabb témát kell körülhatárolni, célszerű ezért egy általánosabb címet leadni a bejelentésnél. A konkrét kutatás megtervezése után lehet majd egy pontosító alcímmel ellátni magát a dolgozatot.

Etikai engedély

A PPK-n érvényben lévő szabályozás szerint csak a kari Etikai Bizottság által jóváhagyott kutatásokat lehet megkezdeni! Az etikai engedéllyel kapcsolatosan minden információ megtalálható a PPK KEB honlapján.

Formálisan a témavezető (illetve amennyiben ő még nem rendelkezik tudományos fokozattal, úgy a doktori témájának konzulense, illetve az IPPI intézetvezető) nyújtja be az etikai kérelmet, azaz az ő nevén fut a folyamat. A kérelemben "A kutatásban résztvevő további kutatók:"-nál kell feltüntetni magát a szakdolgozót, zárójelben odaírva, hogy "(szakdolgozó)", illetve a fokozattal nem rendelkező témavezető nevét. A formanyomtatványt a szakdolgozók töltik ki, nem a témavezetők! A kitöltött kérelmet esetleges javításokra és végső jóváhagyásra meg kell küldeni a témavezetőnek. A honlapon leírtaknak megfelelően a nyomtatványt e-mailen kell beküldeni a Bizottságnak, ezt a témavezető intézi. 

A kérelmet csak akkor lehet beadni, ha a kutatás pontos menete (eljárás és eszközök) bele vannak írva. Először tehát ki kell találni a kutatást magát, és aztán kitölteni a kérelmet. A kérelemhez mellékelni kell magukat a vizsgálati eszközöket (kérdőív, teszt, interjúkérdések, stb.)  A döntés egy "igen" vagy egy "nem"  - utóbbi esetben a Bizottság leírja, hogy miért került elutasításra a kérelem (pl. kiegészítő információk szükségesek még az elfogadáshoz). 

Az átfutási idő kb. három-négy hét, ezt is bele kell kalkulálni az ütemtervbe! Az etikai engedély megszerzése minden szakdolgozónak saját felelőssége (témavezetői szupervízióval), enélkül nem szabad elkezdeni a vizsgálatokat! 

Konzultációk

A szakdolgozati kutatási folyamatban, a témaválasztástól a dolgozat leadásáig nagyon fontos atémavezetővel való folyamatos szakmai és módszertani konzultáció! Nyomatékosan kérünk ezért mindenkit, hogy témavezetőjével a kutatási folyamatban tartsa a kapcsolatot és éljen a konzultáció lehetőségével! Szakdolgozatot leadni csak a témavezető írásos engedélyével lehet, kitöltött “Konzultációs lap” formájában. Ezen a lapon fel kell sorolni minimum négy, a témavezetővel való konzultációs alkalmat.

A szakdolgozati kutatás adatainak elemzéséhez elengedhetetlenül szükség van módszertani-statisztikai ismeretekre. Ezek megalapozását adják a kötelező kutatásmódszertani kurzusok, ugyanakkor erősen javasoljuk az aktuális, lehetőség szerint szabadon választható további kurzusok (pl. adatelemzés, SPSS, kvalitatív módszertan) felvételét is a vonatkozó félévekben! Igazolt előtanulmányok hiányában a kvalitatív illetve kvantitatív (szakdolgozati témától függően) kiegészítő stúdiumok végzését az intézetvezető előírhatja!

A konzulens alapvetően a szakmai kérdések megbeszélésében illetékes, a technikai feladatok (azaz konkrét számítások, adatelemzések) elvégzésében nem!

A szakdolgozat

A szakdolgozatleadási határidejeszokásosan április 20. (tavaszi félév) illetve november 20. (őszi félév). A diplomamunkát tehát abban a félévben kell leadni, amely félév vizsgaidőszakában a védés megtörténik.

A dolgozathoz mellékelni kell a Konzultációs igazolólapot (a konzulens írja alá), valamint az Eredetiségnyilatkozatot is (a hallgató írja alá). Két nyomtatott példányban (egy kötött, egy fűzött), valamint egy CD-n elektronikusan, PDF-formátumban is le kell adni.

A SZABÁLYOK ISMERETE, A HATÁRIDŐK BETARTÁSA, A MEGFELELŐ DOKUMENTUMOK BESZERZÉSE ÉS LEADÁSA A SZAKDOLGOZÓ FELELŐSSÉGE!

Dokumentumok:

Javasolt haladási ütemterv

 

TENNIVALÓ

 

HATÁRIDŐ (kötelező, erősen ajánlott, javasolt)

tavaszi félévi védéshez

őszi félévi védéshez

Témabejelentő leadása

október 15. (előző félév)

május 15. (előző félév)

szakdolgozati ütemterv
(munkaterv) készítése

kutatási téma kidolgozása, szakirodalmazás, módszerek kiválasztása

november 15. 
(előző félév)

február 15.

június 15. 
(előző félév)

szeptember 15.

Etikai kérelem leadása

február 15.

szeptember 15.

ADATFELVÉTELI SZAKASZ

március15.

október 15.

adatfeldolgozás, elemzések

március 31.

október 30.

elméleti háttér kidoglozása, szakdolgozat összeállítása

április 10.

november 10.

Szakdolgozat leadása témavezetőnek jóváhagyásra1

április 10.

november 10.

Szakdolgozat leadása

április 20.

november 20.

1 Csak akkor tudjuk garantálni a témavezetői jóváhagyás határidőre való megszületését, és így a dolgozat adott félévben való leadását, amennyiben az itt jelzett határidőig a teljes dolgozat beküldésre kerül a konzulensnek! 

Tájékoztató letölthető formában