TDK

Tudományos Diákköri tevékenységek

MI A TDK?

A TDK lényege, hogy a hallgató olyan tudományos igényességű kutatómunkában vegyen részt, amely túlmutat a graduális képzésben oktatott tananyagon. A kutatómunkát rendszerint egy témavezető irányítja. A TDK munka eredményeit pályamunkák formájában mutatják be a hallgatók, elsőként a rendszerint őszi félévekben megrendezett háziversenyeken. A háziversenyek zsűri bizottságai az értékes és módszertanilag is megfelelő pályamunkák részvételét javasolják a páratlan évek tavaszán az Országos Tudományos Diákköri Tanács által megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) vagy a páros évek tavaszán megrendezett Kardos Lajos Pszichológia Versenyre. Az elmúlt évek rendezvényein bemutatott előadások és eredmények összefoglalói itt találhatók.

Az országos konferenciák első helyezettjei számára kétévenként a Pro Scientia Aranyérem pályázat is meghirdetésre kerül, amely a kimagasló hallgatói tudományos teljesítményt elismerő kitüntetés.

A Tudományos Diákköri tevékenységnek számos előnye van. Az intézményi, illetve országos versenyen való részvétel elsősorban erkölcsi elismerés, olyan lehetőség, amely alkalmat ad a szakmai zsűri és hallgatóság előtti érvelésre, véleménycserére, tapasztalatgyűjtésre, felkészít a szakterület hazai és külföldi konferenciáin való szereplésre, a saját és mások munkájának, előadásának értékelése révén pedig megerősítést, további ösztönzést adhat a sokszor nem kis áldozatokat követelő kutatómunkához. Az országos konferencián elért helyezés plusz pontokat jelent az MA, illetve a posztgraduális képzésre való jelentkezésnél és sok esetben az elhelyezkedésnél is. Mivel a TDK-munka sok esetben a diplomatervben folytatódik, a dolgozat tekinthető egy előzetes diplomatervnek is, amelynek tapasztalatait, a konzulens, illetve a bíráló véleményét hasznosítani lehet a tényleges diplomatervben. Ugyancsak nem elhanyagolható az a tapasztalat, amit az előadásra való felkészülés és maga az előadás jelent.