IPPI Tudományos Estek

IPPI Tudományos Estek

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézete (ELTE PPK IPPI) 2020-ban tudományos műhelysorozatot indított IPPI Tudományos Estek – Sokféleség a Társadalomban és Kutatásban címmel. A sorozatban az ELTE PPK IPPI, valamint a PPK és más ELTE karok oktatói, kutatói, doktori hallgatói tartanak előadást a társadalmi sokféleségről, elsősorban pszichológiai, neveléstudományi, szociológiai és antropológiai szempontokból. A programok nyilvánosak.


2023. november 28. - Competition and Culture: Chinese mothers' socialization goals and Arab immigrants in Hungary

How Chinese mothers socialize their children to competition (Presentation is available here.)
China has openly transformed into a highly competitive society, both in terms of the school system, business life, and the labor market, and this is changing the worldview, value system, and psychological characteristics of young people (H. Sun, 2006; Wu et al., 2007, Bai et al., 2008). Bian et al (2022) studied Chinese mothers’ parenting goals and found that they care more about their children’s academic competitiveness and personal well-being than their mothers’ generation.

The talk will focus on the parental goals Chinese mothers and fathers in different places of residence in China have and especially what kind of competitive attitude they attempt to socialize for their children being able to withstand the intensely competitive Chinese society. The talk will also focus on the ideas and socialization practices of adaptive coping with winning and losing as part of the competitive emotional and behavioral process. (NKFIH- OTKA-K 135963)

Prof. Márta Fülöp is scientific advisor and head of the Social and Cultural Research Group in the Institute of Cognitive Neuroscience and Psychology, HUN-REN Research Centre of Natural Sciences and a professor of social and cultural psychology in the Department of Social and Intercultural Psychology, Károli Gáspár University of the Reformed Church. She is secretary general of the International Association for Cross-Cultural Psychology and president of Children’s Identity and Citizenship: European Association.

Arab immigrants acculturation in Hungary: the role of competitive and cooperative relations (Presentation is available here.)
There were approximately 12 000 immigrants of Arab ethnicity living in Hungary according to the latest Microcensus (2016). The number has been growing since significantly.

According to TÁRKI Social Research Institute in 2015 94% of the Hungarian respondents refused refugees of Arab ethnicity specifically (Vidra, 2018). Given the attitudes towards immigrants in Hungary it is an outstanding issue to understand how these immigrants, specifically immigrants of Arabic ethnicity are able to integrate into the Hungarian society, what kind of acculturation processes are characteristic to them. Although the first generations of Arabs arriving in Hungary took place in the 1970s and 1980s, the research on this ethnic group in different domains is scarce and close to non-existent.

Csepeli and Örkény (2021) studied Arab immigrants attachment to Hungary and found that it surpasses both their solidarity with the diaspora at large and their own ethnic group in Hungary. Besides, Arabs are most trusting toward fellow Arabs of their home country, have more faith in “the Hungarians” than in the Arabs living next door. The talk will focus on the acculturation orientation of Arabs from different nationalities moving to Hungary for different motives and their perception of the role of in-group and out-group competition in their acculturation. Participants were asked to associate to the word Hungary and to their own country and to the words competition and cooperation (AGA Technique, Szalay and Brent, 1967) followed by semi-structures interviews. The talk will highlight different acculturation strategies in relation to these competitive experiences.

Mariem Jebali, a Ph.D. student in Socialisation and Psychology of Social Processes Programme at the Faculty of Education and Psychology, ELTE. Graduated with an Master degree in Clinical and Health psychology from the same faculty. Currently researching the topic of “Acculturation of the Arab immigrants into the Hungarian society: the cooperation and competition strategies”. Currently working as a recruiter for GE Steam Power.

Program:

18:00 – 18:05 Welcome speech
Prof. dr. Győri János, ELTE PPK IPPI

18:05-18:30 How Chinese mothers socialize their children to competition
Prof. Márta Fülöp, DSc, HUN-REN Institute of Cognitive Neuroscience and Psychology, Research Centre of Natural Sciences

18:30–18:45 Q/A Discussion

5 minutes break

18:50–19:15 Arab immigrants acculturation in Hungary: the role of competitive and cooperative relations
Mariem Jebali, PhD student, ELTE PPK PDI / Prof. Márta Fülöp, DSc, HUN-REN Institute of Cognitive Neuroscience and Psychology, Research Centre of Natural Sciences

19:15–19:30 Q/A Discussion 19:30–19:35

Closing speech
Prof. dr. János Győri, ELTE PPK IPPI


2023. április 24. - Megosztók és megosztottak

A piactól Remetekertvárosig: a magyarországi kínaiak harminc éve
Harminc éve, 1993-ban szigorította a magyar kormány a tartózkodási engedélyek kiadását kínai állampolgároknak. A rendszerváltást követő négy évben tízezerszámra érkeztek Magyarországra kínaiak, és hamar központi szerepet szereztek a piacokon folyó árukereskedelemben. A 2010-es évek elejére ennek a kereskedelemnek végképp leáldozott. Hova lettek a kínaiak a piacokról? Hányan vannak ma a magyarországi kínaiak, kik ők, hogy változott társadalmi helyzetük és viszonyuk Kínához és Magyarországhoz?

Nyíri Pál a globális történelem és antropológia tanára és a történelem-művészettörténet-ókortudomány tanszékcsoport vezetője az amszterdami Vrije Universiteiten. Fő kutatási területe a kínai elitek nemzetközi mobilitása.
Legutóbbi könyvei:

·        Reporting for China: How Chinese Correspondents Work with the World

·        Chinese Encounters in Southeast Asia: How People, Ideas and Money from China Are Changing a Region

Megkülönböztetés „bűntudattal” és „bűntudat nélkül”: A diszkrimináció megjelenési formái a megosztáson alapuló gazdaságban
Milyen mértékben és milyen módokon diszkriminálják a megosztásra épülő platformok a roma és kerekesszékes utasokat? Előadásunkban annak a többéves terepkutatásnak az eredményeiről számolunk be, melyet az egyik vezető magyarországi telekocsi alkalmazás tulajdonosaival együttműködésben végeztünk, 2018 és 2021 között. Annak érdekében, hogy a fogyatékosság- és romaellenes diszkrimináció mértékéről empirikus kutatási eredményekhez jussunk, a kontrollált terepkísérlet módszerére támaszkodva 2021 őszén több mint 1000 üzenetet küldtünk ki a telekocsi rendszerben utazásokat meghirdető sofőröknek. A kutatás legérdekesebb eredménye, hogy az azonos jóváhagyási arányok ellenére a kerekesszékes utasok nagyobb arányban kaptak választ a sofőröktől (még ha az elutasító volt is), és udvariasabb válaszokat kaptak, mint a roma utasok. Az előadásban ennek a kutatásnak az első eredményeit tekintjük át és értelmezzük. 

Kurdi Benedek kísérleti pszichológus, a Yale Egyetem posztdoktori kutatója. Fő kutatási területei a szociális kogníció, az attitűdök és az implicit (automatikus) mentális folyamatok. Benedek a Personality and Social Psychology Review, a Social Cognition és a Social Psychological and Personality Science folyóiratok szerkesztőbizottságának, valamint a Project Implicit edukációs honlap (https://implicit.harvard.edu/) tudományos tanácsadó testületének tagja. Holnapja a https://benedekkurdi.com/ címen érhető el.

Simonovits Borbála az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának habilitált egyetemi docense. Az ELTE Szociológia szakán végzett survey-statisztikus szakirányon (2001-ben), és szintén az ELTE Szociológia Doktori Iskolájában szerezte meg doktori fokozatát (2012); emellett a Leuveni Katolikus Egyetemen szerzett mester diplomát szociálpolitikai elemzés területén (2004).

Az előadás hátteréül szolgáló kézirat (elbírálás alatt)!

Simonovits, B., Kurdi, B., & Simonovits, G. (2022). Discrimination with and without compunction: Varieties of unequal treatment in the sharing economy. https://doi.org/10.31234/osf.io/xvu8s

Program:
18:00 – 18:05 Köszöntő
Prof. dr. Győri János, ELTE PPK IPPI

18:05 – 18:35 A piactól a Remetekertvárosig: a magyarországi kínaiak harminc éve
Prof. dr. Nyíri Pál, a globális történelem és antropológia tanára és a Történelem-művészettörténet-ókortudomány tanszékcsoport vezetője az amszterdami Vrije Universiteit-en

18:35 – 18:50 Kérdések/válaszok, vita

18:55 – 19:25 Megkülönböztetés „bűntudattal” és „bűntudat nélkül”: A diszkrimináció megjelenési formái a megosztáson alapuló gazdaságban
Dr. Simonovits Borbála, ELTE PPK IPPI és Dr. Kurdi Benedek, kísérleti pszichológus, a Yale Egyetem posztdoktori kutatója

19:25 – 19:40 Kérdések/válaszok, vita

19:40-19:45 Zárszó
Prof. dr. Győri János, ELTE PPK IPPI


2023. április 3. - Kultúraközi gyermekkorkutatások: Japán-magyar gyermekkornarratívák: Marék Veronika meséinek kultúraközi értelmezése

Gyermekkor-metaforák a kultúraközi kutatás szolgálatában És: mit jelent kutatópárban dolgozni?
Mit adhat a kutatónak, ha két vagy több területen vizsgálódik kutatópárban? Jelen előadásban példákon keresztül mutatjuk be milyen lehetőséget rejt a multidiszciplináris kutatás, mely jelen esetben multikulturális kontextusban is értelmezhető. Példákon keresztül rávilágítunk miben más, mitől inspiráló egy kutatópár együttműködése. Az előadásban mesekönyvek és gyermekek gyermekkor-metaforáit értelmezünk képi és nyelvi módszerek segítségével.

Dr. Endrődy Orsolya
Az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet adjunktusa. Az ELTE PPK-n doktorált gyermekkor-kutatásból, az ikonográfia módszertani lehetőségeit vizsgálja időbeli és térbeli keretek között. Korábban 5 évet élt Oszakában, Japánban, így különösen a japán kultúra vizuális megjelenítése érdekli a gyermekábrázolásban. Korábban például japán fametszeteket – ukiyo-e képeket elemezett a gyermekkép feltárása érdekében. Imai Rennel több ízben dolgozott már együtt.

Marék Veronika sikere Japánban: okok és kultúraközi szempontok
Marék Veronikának, Magyarország egyik leghíresebb gyerekkönyv írójának Laci és az oroszlán című könyve 1965-ben jelent meg először japánul. Azóta Japánban nemcsak gyermekek, hanem felnőttek is imádják. A kutatásban Marék könyvei népszerűségének titkát elemezzük kultúraközi szempontból. Megnézzük, a japán és a magyar kultúra hogyan befolyásolhatja a mese értelmezését.

Imai Ren
Japánban, az Oszakai Egyetemen tanult magyar nyelvet és nyelvészetet, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Kulturális nyelvészeti PhD Programon tanult kognitív nyelvészetet. Jelenleg az Interkulturális nyelvészeti PhD Programhoz tartozik doktorjelöltként: a gyermekkönyvek és a metaforikus gondolkodás fejlődése közötti kapcsolatot kutatja.

Program:
18:00 – 18:05 Köszöntő
Prof. dr. Győri János, ELTE PPK IPPI

18:05 – 18:35 Gyermekkor-metaforák a kultúraközi kutatás szolgálatában. És: mit jelent kutatópárban dolgozni?
Dr. Endrődy Orsolya, ELTE PPK IPPI és Imai Ren, doktorjelölt, ELTE BTK

18:35 – 18:50 Kérdések/válaszok, vita

18:55 – 19:25 Marék Veronika sikere Japánban: okok és kultúraközi szempontok
Imai Ren, doktorjelölt, ELTE BTK és Dr. Endrődy Orsolya, ELTE PPK IPPI

19:25 – 19:40 Kérdések/válaszok, vita

19:40-19:45 Zárszó
Prof. dr. Győri János, ELTE PPK IPPI


2023. március 20. - Családok - generációk: Transzgenerációs folyamatok a családi dinamikában

A kiterjesztett szimbolikus család. Egy új családelmélet keretei. (Az előadás anyaga innen tölthető le.)
Az előadás Dr. Boreczky Ágnes nemrégiben megjelent Families in the Swirl of Time című könyvre épül, melyben többévtizedes családkutatásait foglalta össze egy új konceptuális keretbe. A szimbolikus kiterjesztett család elmélete a családot összetett és dinamikus többgenerációs viszonyrendszerként fogja fel: ebben formálódik az a sajátos történeti-társadalmi tér, melynek elmondott/elhallgatott, tudatosított/tudattalan stb. folyamatai minden családtag életére, választásaira, viszonyulásaira hatással vannak. Az előadásban számos példával illusztrálva a rendszer jellemző vonásait és összetevőit ismerteti. Utóbbiak közül két nagyobb témát kiemel: a családi narratívák és az idők kérdéskörét.

Dr. Boreczky Ágnes, az IPPI alapító oktatóinak egyike, jelenleg már professor emerita. A multikulturális pedagógia mellett a családszociológia és narratív szociológia, nevelésszociológia és neveléstörténet is a kutatási területei közé tartozik. 1993 óta az ELTE tanára, jelenleg az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán, az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézetben dolgozik.

Örökölt traumáink, transzgenerációs hatások (Az előadás anyaga innen tölthető le.)
A transzgenerációs hatás olyan viselkedésminta, amelyet a szüleinktől kapunk. Ők pedig azt adják tovább, amit kisgyermekként a saját szüleiktől tanultak el, és ez így megy generációról generációra (ld: Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem).
A transzgenerációs trauma a mindennapjainkban tapasztalható jelenség. Ha egy kliens depressziós, szorongásos tünetekkel, öngyilkossági gondolatokkal, pánikreakciókkal pszichológushoz fordul, akkor érdemes vizsgálódni a család múltjában: a nagyszülők érintettek voltak-e például a holokausztban.
Esetrészletek bemutatásával lesz szó az „örökölt traumák” hatásairól.

Dr. Bárdos Katalin (Virág Teréz Traumakutató Csoport)
klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, 1979-2005-ig az Óbudai és az Újpesti Nevelési Tanácsadókban pszichológus, 2005-2010-ig Budavári Nevelési Tanácsadóban igazgató, 1994-től a KÚT Pszichoterápiás Rendelő munkatársa, 2001-től vezetője, 2018-tól az Erős Ferenc (1946-2020) irányításával megalakult a Virág Teréz Traumakutató Csoport tagja. Írásai jelennek meg, konferenciákat szervez.

Program:
18:00 – 18:05 Köszöntő
Prof. dr. Győri János, ELTE PPK IPPI

18:05 – 18:35 A kiterjesztett szimbolikus család. Egy új családelmélet keretei
Dr. Boreczky Ágnes, professor emerita, ELTE PPK IPPI

18:35 – 18:50 Kérdések / válaszok, vita

18:55 – 19:25 Örökölt traumáink, transzgenerációs hatások
Dr. Bárdos Katalin, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, Virág Teréz Traumakutató Csoport

19:25 – 19:40 Kérdések / válaszok, vita

19:40 – 19:45 Zárszó
Prof. dr. Győri János, ELTE PPK IPPI