Gy.I.K.

Gyakori kérdések - válaszok

GYAKORI KÉRDÉSEK - VÁLASZOK

Kihez fordulhatok?


IPPI-hez kapcsolódó, általános intézeti ügyek:

Farkas Pálma intézeti ügyintéző
farkas.palma@ppk.elte.hu / ippi@ppk.elte.hu


Tanulmányokkal kapcsolatos ügyek:

Tanulmányi Hivatal
Danczák Judit tanulmányi ügyintéző
danczak.judit@ppk.elte.hu / ppkto@ppk.elte.hu


Tanulmányi hírek

https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi


Kurzusokkal, oktatással kapcsolatos ügyek:

adott kurzus oktatója

 - intézetigazgató


Hallgatói Követelményrendszer (HKR)

•32. § (3) „A hallgatói jogviszony alapján a hallgató köteles a jogszabályok, az Egyetem szabályzatai, így különösen a jelen Szabályzat, valamint a szak (ideértve a felsőoktatási szakképzést is) tantervének keretei között tanulmányait megtervezni és a tanulmányi kötelezettségeknek eleget tenni. Ennek során a hallgató köteles használni az Elektronikus Tanulmányi Rendszert és – jogviszonyának aktív vagy passzív mivoltára tekintet nélkül – folyamatosan figyelemmel kísérni az abban általában, illetve kifejezetten részére címzetten közzétett egyetemi információkat, közleményeket.”

•519. § (4) „A hallgatónak az egyetemi levelezései során az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben megadott e-mail címét kell használnia.”


Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz)


NEPTUN kisokos