Kutatás

Kutatás

Kutatás

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Kutatócsoport

Az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Kutatócsoport célja a társadalmi igazságosság, az esélyteremtés, a különböző csoportok közti diszkriminációmentes viszony, a társadalmi befogadás feltételeinek interkulturális szempontú, interdiszciplináris kutatása. A felsorolt célokon belül a kutatások olyan területekre irányulnak, mint  a gyorsan változó transznacionális térben megjelenő társadalmi, csoport- és személyközi konfliktusok, a sokféleség és az  egyenlőtlenségek, a kisebbségek – különösen a migránsok  és a romák -  integrációja, a kultúrák - kultúrafelfogások alakulása, a társadalmi nem, a társadalmi traumák kollektív emlékezete és oktatása, az identitások és az akkulturáció,  valamint az ezekkel szorosan összefüggő iskolapolitikák, intézményi mechanizmusok, iskolai, családi és egyéni stratégiák, megküzdési módok, empowerment, továbbá ezek fejlesztési lehetőségeinek komplex vizsgálata.

Az Online Virtuális Labor felületén kutatóink és hallgatóink által tervezett különféle online tudományos vizsgálatokban vehet részt. Az egyes kutatások címére kattintva rövid összefoglalót talál a vizsgálat céljáról, majd elindíthatja a kitöltést, végül visszajelző információkat kaphat.