Intézet

Bemutatkozás / Szakbemutató

Kinek való?

Vonzanak más kultúrák? Szeretnél sikeresen boldogulni a sokszínű, globális világban? Szeretnél nemzetközi környezetben dolgozni? Szeretnél tenni a kisebbségek és a többség együttműködéséért vagy többet tudni a társadalmi integráció kérdéseiről, nehézségeiről? Válaszd az ELTE PPK társadalmi befogadás tanulmányok mesterképzési szakot – nappali vagy levelező tagozaton, ahol interkulturális pszichológiai és pedagógiai ismeretekre és gyakorlati készségekre tehetsz szert!

Ezen a szakon Magyarországon csak az ELTE PPK-n lehet tanulni.

 

 


A képzés célja

Nálunk átfogó tudást szerezhetsz a kulturális és kultúraközi pszichológia és pedagógia, valamint a kapcsolódó tudományágak terén. Képzésünk az elméleti ismeretek mellett hangsúlyt fektet a gyakorlati ismeretek átadására is: a négy félév során számos tréningen, valamint iskolai és szakmai gyakorlaton vehetsz majd részt. Az itt szerzett kompetenciák révén tudatosan fogod kezelni a társadalmakban megjelenő értékek sokféleségét, és képes leszel elősegíteni a különböző kulturális háttérrel rendelkezők és a különféle kisebbségi és többségi csoportok együttműködését. Elemezni tudod majd az előítéletek társadalmi okait, és aktívan hozzájárulhatsz a társadalmi egyenlőséget szolgáló törekvésekhez.

Megszerezhető végzettség: okleveles társadalmi befogadás tanácsadó

Képzési idő: 4 félév


Főbb tárgyak

 • a kultúra fogalma, dimenziói
 • a multikulturalizmus kialakulása és a multikulturális elméletek kritikái
 • kisebbségek és egyenlőtlenségi rendszerek a társadalomban
 • kisebbségi, többségi és nemi identitások
 • az emberi és a kisebbségi jogok
 • előítéletek és ideológiák
 • szervezeti diverzitás, társadalmi felelősségvállalás
 • diverzitás kezelése az oktatási rendszerekben
 • kvalitatív és kvantitatív kutatásmódszertani alapismeretek
 • művészet, oktatás és interkulturalitás

Diploma után

Nagy a hiány olyan elméleti és gyakorlati tudással rendelkező szakemberekből, akik értik a különböző kultúrájú emberek és csoportok közötti konfliktusokat, és képesek eredményesen hozzájárulni ezek megoldásához. A szak elvégzésével megtanulhatod, miként aknázd ki a kultúrák találkozásában rejlő lehetőségeket és pozitívumokat. Interkulturális kérdésekben jártas szakemberként elhelyezkedhetsz a közigazgatásban, egyetemeken és más oktatási intézményekben, civil szervezeteknél, a médiában vagy nemzetközi vállalatoknál és szervezeteknél.

Az interkulturális pszichológiai és pedagógiai ismeretek birtokában a diploma megszerzése után lehetőséged van a pszichológiai vagy a neveléstudományi doktori képzésbe való bekapcsolódásra vagy a kar szakirányú továbbképzéseiben való részvételre.


Bemeneti feltételek

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pszichológia, a pedagógia, a gyógypedagógia és a szociológia alapképzési szak.

Feltételekkel elfogadható a társadalomtudomány képzési területről a szociális munka, a szociálpedagógia, a politológia, a nemzetközi tanulmányok, a kommunikáció és médiatudomány, a bölcsészettudomány képzési területről a közösségszervezés, a szabad bölcsészet, a történelem, a romológia, a pedagógusképzés képzési területről az óvodapedagógus és a tanító alapképzési szak, amennyiben a hallgató rendelkezik legalább 15 kredittel pszichológia, pedagógia, kutatásmódszertan, szociológia, kommunikációelmélet, antropológia és kultúratudomány témakörökből.


Tájékoztató előadások:

ELTE PPK Nyílt Nap 2022 - Társadalmi befogadás tanulmányok MA

ELTE PPK Nyílt Nap 2021 - Társadalmi befogadás tanulmányok MA

ELTE PPK Nyílt Nap 2020 - Társadalmi befogadás tanulmányok MA

ELTE PPK Nyílt Nap 2019 - Társadalmi befogadás tanulmányok MA

ELTE PPK Nyílt Nap 2018 - Társadalmi befogadás tanulmányok bemutatása


A jelentkezés módja
A felvi.hu-n keresd a képzést az ELTE PPK szakkínálatában!
Ide kattintva olvashatod a Felvételi tájékoztatót a nappali és levelező képzéseinkről.


Miért érdemes az ELTE-PPK-ra jelentkezned?

Azért, mert

 • versenyképes ELTE-s diplomád lesz;
 • elismert, neves szakemberek tanítanak majd;
 • megismered a legfrissebb kutatási eredményeket;
 • gyakorlatorientált képzést kínálunk;
 • kiváló külföldi egyetemeken tanulhatsz az Erasmus+ program révén;
 • ELTE-s polgárnak lenni jó;
 • aktív hallgatói élet részese lehetsz;
 • a képzéseinket jól megközelíthető helyszíneken tartjuk;
 • a PPK barátságos kar, ahol
 • motivál a jó hangulat!

Oktatóink, munkatársaink