Bemutatkozás

Szeretettel köszöntjük az ELTE  PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet (IPPI) honlapján! A fenti menüpontokra kattintva részletes információkat talál Intézetünkről, oktatási, kutatási és gyakorlati tevékenységünkről. További kérdéseivel keressen minket levélben, telefonon, vagy akár személyesen is! 

Intézetünk 2005 szeptemberében alakult, mint az ELTE PPK önálló szervezeti, oktatási és kutatási központja, 2015-től pedig önálló intézetként működünk. Kulturális- és kulturális összehasonlító szemléletmóddal, szerteágazó témákkal foglalkozunk, mint például az előítélet-csökkentés, a tolerancia, az állampolgári felelősség, az emberi jogok, a méltányosság és esélyteremtés az oktatásban, az interkulturális és kisebbségi oktatás, a szelekció és szegregáció, a társadalmi nemek (gender) kérdései. Arra vállalkozunk, hogy az interkulturalitás komplex témáját interdiszciplinárisan – pedagógiai, pszichológiai és nevelésszociológia szempontból is  – oktassuk és kutassuk. Kiemelten foglalkozunk többek között

 • a különféle kisebbségek helyzetével és az ezzel kapcsolatos társadalmi feszültségekkel, 
 • a társadalmi integráció lehetőségeivel,
 • a társadalmi egyenlőtlenségekkel és igazságtalanságokkal, 
 • az emberi jogi témákkal,
 • az előítéletek és csoportköz viszonyok működésmódjával,
 • az interkulturális pszichológia elméletével és gyakorlatával,
 • a multikulturális szemlélettel és oktatással,
 • a tolerancia és a demokratikus értékek közvetítésével,
 • a társadalmi nemi szerepek (gender) teoretikus és gyakorlati szempontjaival, 
 • a különféle társadalmi mozgalmakkal és 
 • a társadalomkritikai szemléletmódokkal.

Első önálló közismereti (50 kredites) programjainkat 2006-ban indítottuk el az ELTE PPK-n, „Interkulturalitás, oktatás és szocializáció” (ZAN-IN), és  „Holokauszt és társadalmi konfliktusok” (ZAN-HO) címmel. Ezek a programok nagy sikernek örvendtek, nem csak a PPK-s, de az ELTE más szakjairól érkező vendéghallgatók körében is. Hamarosan megalapítottuk, majd 2009 szeptemberétől elindítottuk a  “Multikulturális nevelés tanára” mesterszakot, valamint az új önálló mesterképzési szakunkat is,  "Interkulturális pszichológia és pedagógia MA” néven. 2018 őszétől pedig beindítjuk az Interperszonális és Interkulturális Specializációt a pszichológia mesterszakon.

Az IPPI-ben  jelenleg összesen nyolc főállású oktató dolgozik, oktatói-kutatói közösségünk tagja továbbá két professzor emeritus és nyolc doktorandusz is. Mindemellett széles a vendégoktatóink köre, akik a jogtudomány, az antropológia, a szociológia, a pszichológia, a pedagógia, az oktatáspolitika és tanácsadás jeles képviselői közül kerülnek ki.

Az oktatási tevékenység mellett sokrétű kutatási tevékenységet is végzünk. Az utóbbi három nagyobb kutatási projektünk; „Tanárok interkulturális nézetei és ezek hatása az osztálytermi munkára” és „Második generációs vietnámi tanulók akkulturációja és iskolai szocializációja Magyarországon” (OTKA), valamint „Az etnikai kulturális identitásfejlődés európai távlatai” (TÁMOP) voltak. Az interkulturális szakmai diskurzushoz különféle konferenciák szervezésével is igyekszünk teret biztosítani.

Az oktatás és kutatás mellett kiemelten fontosnak tartjuk a szakértést, a gyakorlati tevékenységeket, a szemléletformálást, az ismeretterjesztést is, ahol hallgatóinkkal közösen dolgozunk. Ott vagyunk minden olyan civil vagy ismeretterjesztő rendezvényen (példál a Pszinapszison vagy az Egyenlítőn), ahol az esélyegyenlőségről, toleranciáról, emberi jogokról, interkulturalitásról szólhatunk, illetve szakértői feladatokat vállalunk különböző oktatási és képzési projektekben.

Hallgatóink mindemellett saját diákkonferenciákkal, a PPK-n immár hagyománynak számító ünnepi karácsonyi vásárral, szakmai- és szakesttekkel járulnak hozzá az mindennapok színesebbé tételéhez.

Miért érdemes az IPPI-ben tanulni? Hallgatóink szerint többek között azért, mert

 • érzékenyít a társadalmi problémákra,
 • segít feltárni az interkulturális konfliktusok okait,
 • különböző kezelési módokat mutat,
 • segít, hogy segíthess,
 • interdiszciplináris megközelítéseket alkalmaz,
 • támogatja a hallgatókat, segít, hogy többet tudjanak meg arról, ami igazán érdekli őket,
 • a társadalom számára hasznos ismeretekkel és készségekkel ruház fel, nemzetközi szinten is.