Pszichológia MA Specializáció

Társadalom- és Szervezetpszichológia (Szociál- és Interkulturális Pszichológia) MA specializáció

Ismét megújul a Társadalom- és Szervezetpszichológia (Szociál- és Interkulturális Pszichológia) MA specializáció.

2021-től, az új moduláris képzés keretében programunk integrálja a szociálpszichológia és az interkulturális pszichológia megközelítéseit. A mind kutatási, mind gyakorlati felkészítést kínáló MA program a továbbiakban a Szociálpszichológia tanszék (SzP) és az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet (IPPI)  közös gondozásában áll, vezetője: Hadarics Márton.

A képzés törzsanyagában a hallgatók elmélyülnek a szociálpszichológia és az interkulturális pszichológia különböző témáiban. Megismerkedhetnek és gyakorlatot szerezhetnek különböző alkalmazott területeken, valamint elsajátítják a kvantitatív és kvalitatív kutatások kivitelezéséhez és prezentálásához szükséges képességeket. A képzés során a társas és társadalmi hatások az emberi gondolkodásban és viselkedésben, a kultúra és emberi viselkedés közti kapcsolat, különböző kultúrák társadalmi integrálása, politikai folyamatok pszichológiai elemzése, szervezeti sokszínűség menedzselése, kisebbségi identitások, társadalmi mozgalmak, politikai viselkedés, globalizációhoz való adaptáció, közösségi média hatása az egyénre és társadalomra, társadalmi egyenlőtlenségek, közösségi intervenciók, a társadalompolitikák szociálpszichológiai vonatkozásai, 21. századi ember témáival foglalkozhatnak a hallgatóink.

A specializáció törzsanyagán kívül a két egység (SzP és IPPI) az Interkulturális és csoportközi pszichológia modult kínálja azoknak, akik tovább szeretnék mélyíteni tudásukat és alaposabban szeretnék megismerni azokat az alkalmazott területeket, melyekkel a kulturális pszichológia és a szociálpszichológia foglalkozik. A Mesterszintű kutatási modult elsősorban azoknak ajánljuk, akik olyan területen szeretnének elhelyezkedni, ahol előnyt jelentenek a kiemelkedő kutatásmódszertani ismeretek, továbbá azoknak, akik PhD képzésre terveznek jelentkezni. További kapcsolódási pontok pedig olyan modulokban is találhatóak, mint a Vezetés és szervezetfejlesztés modul, amely a szervezetekben megjelenő diverzitás és kultúrák közötti kommunikáció kérdéseivel is foglalkozik.

A specializáció törzsanyagának kötelező órái:

1. félév 

               Többváltozós statisztika

               Pályaszocializáció és kommunikáció

               Kutatásmódszertan mesterfokon

               Politikai pszichológia 

               Csoportközi viszonyok 

2. félév 

               A diverzitás kérdései és közösségi pszichológia

               Társas viselkedés és szocializáció a különböző kultúrákban (alapok és módszertan) 

               Kérdőíves és intervenciós kutatások 

               Globalizáció: változó határú identitások és kihívások 

               Academic writing (in English) 

               a) Szenzitivitás tréning b) Interkulturális tréning c) Resztorativ tréning

3. félév 

               Kutatási terepgyakorlat a kutatási szakdolgozat előkészítéséhez

               Behavioural economics 

               Interperszonális és interkulturális kommunikáció és kompetenciák

4. félév 

               Egybefüggő szakmai terepgyakorlat (150 óra)