A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA LEADÁSÁVAL KAPCSOLATOS FONTOS TUDNIVALÓK, HATÁRIDŐK

Kedves Hallgatók!

A szakdolgozat/diplomamunka leadásával kapcsolatban szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a tavaszi félévben az általános leadási határidő április 20., szombat 16:00.

 Ettől eltérően a a határidő a
a)    pszichológia alapképzési szakon június 2.,
b)    az alábbi szakokon pedig május 15.:
- pszichológia mesterképzési szak alkalmazott szakdolgozati rész,
- coach-üzleti edző szakirányú továbbképzési szak,
- mentortanár-képzés szakirányú továbbképzési szak,
- módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban szakirányú továbbképzési szak,
- pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak.
 

A szakdolgozat leadási határidő elmulasztása esetén újabb határidőben történő leadást kizárólag kivételesen indokolt esetben, igazolás ellenében, témavezetői hozzájárulással a Tanulmányi Bizottságtól van mód kérelmezni. Ugyanez irányadó akkor is, ha a hallgató az eredeti leadási határidő előtt ad le erre vonatkozó kérvényt. A Tanulmányi Bizottság minden esetben egyedileg mérlegeli a kérelmet, automatikus hosszabbítás nincs. A Tanulmányi Bizottság a határidő esetleges meghosszabbítása esetén nem csupán a hallgatói kérelemben foglaltakat mérlegeli, de figyelembe veszi a szakdolgozat védés és a záróvizsga megszervezésének feltételeit is.

Azt elkerülendő, hogy technikai okok miatt nem sikerül leadni a szakdolgozatot, kérjük a hallgatókat, hogy az alábbiakra fokozottan ügyeljenek:

  • Lehetőleg ne az utolsó napon és különösen ne az utolsó órában töltsék fel, mert a saját (pl. otthoni) hálózat sebességes, korlátai, sávszélesség, hardver stb. befolyásolhatja a feltöltéshez szükséges időtartamot! Ezért időt kell szánni arra is, hogy legalább öt perccel a feltöltés után ellenőrizzék, hogy az ténylegesen megtörtént-e. Amennyiben technikai nehézség merül fel, akkor azt a neptun@ppk.elte.hu címen haladéktalanul jelezzék!
  • A pszichológia mesterszakos hallgatók figyeljenek arra, hogy az alkalmazott, illetve kutatási szakdolgozatot a megfelelő helyre töltsék fel!
  • Az eredetiség nyilatkozatot és a szakdolgozati konzultációk igazoló lapját a szakdolgozatba belefoglalva töltsék fel! Utólag nem tölthető fel hozzá.
  • Titkosított szakdolgozat esetén: aki a szakdolgozat titkosítására engedélyt kapott, mert a szakdolgozat üzleti titkot vagy személyes, egészségügyi stb. (különleges) adatot tartalmaz, a feltöltés során be kell jelölje a „Titkos” jelölőnégyzetet. A szakdolgozattal együtt, ha ez szükséges, kell feltöltenie a titok jogosultjának, illetve a személyes adat érintettjének hozzájárulását is az adatkezeléshez. Ha az adott szakterületen nem szükséges, vagy kifejezetten tilos a beleegyező nyilatkozat feltöltése, akkor természetesen enélkül töltendő fel a szakdolgozat.A könnyebb adminisztráció érdekében kérjük a hallgatókat, hogy a szakdolgozat fájlok elnevezésében tüntessék fel a nevüket is (pl.: Szakdolgozat_Hallgató neve)!
  • A feltöltött szakdolgozati fájl a megadott feltöltési határidőig módosítható a régi fájl törlésével és új pdf vagy .zip dokumentum feltöltésével. A törlés a fájlnév sorának végén található, a + jelre kattintva lehetséges. A határidő után nincs lehetőség feltöltésre.
  • Azoknak a hallgatóknak, akiknek a Tanulmányi Bizottság a hallgató egyedi kérelmére engedélyezi a szakdolgozat leadás határidejének meghosszabbítását, a Tanulmányi Hivatal egyedileg módosítja a Neptunban a feltöltési határidőt.
  • A szakdolgozatot csak elektronikus formában, Neptunon keresztül kell leadni. Nem kell kinyomtattatni és beköttetni!

Kérdés esetén a Tanulmányi Hivatalhoz tudnak fordulni a következő elérhetőségeken ide kattintva.

Köszönettel,
ELTE PPK Tanulmányi Bizottság és a Hallgatói Önkormányzat

2024.03.21.