IPPI Tudományos Estek: Társadalmi mítoszok – és amit a kutatás mutat: nők, meritokrácia, romák, családpolitika

IPPI Tudományos Estek: Társadalmi mítoszok – és amit a kutatás mutat: nők, meritokrácia, romák, családpolitika
05/02

2024. május 02. 18:00 - 20:00

Zoom

05/02

2024. május 02. 18:00 - 20:00

Zoom


2024. május 2. csütörtök, 18:00-20:00, Zoom

IPPI Tudományos Estek – Sokféleség a Társadalomban és a Kutatásban
Társadalmi mítoszok – és amit a kutatás mutat: nők, meritokrácia, romák, családpolitika

https://ppk-elte-hu.zoom.us/j/93541206085 

Meeting ID 935 4120 6085


Program:

18:00-18:05 Köszöntő
Prof. dr. Győri János, egyetemi tanár, ELTE PPK IPPI

18:05-18:35 A meritokrácia mítosza:  nők helyzete a felső vezetői kiválasztás során
Prof. dr. Nagy Beáta, egyetemi tanár, BCE

18:35-19:00 Kérdések/válaszok, vita

5 perc szünet

19:05-19:35 Romák a családpolitikai diskurzusokban
Dr. habil. Vidra Zsuzsanna, habilitált egyetemi docens, ELTE PPK IPPI
Dr. Virágh Enikő Anna, tudományos munkatárs, ELTE PPK IPPI

19:35-20:00 Kérdések/válaszok, vita

20:00 Zárszó
Prof. dr. Győri János, egyetemi tanár, ELTE PPK IPPI


Prof. dr. Nagy Beáta: A meritokrácia mítosza:  nők helyzete  a felső vezetői kiválasztás során
Miközben a felső vezetői kiválasztás során a leggyakrabban hangoztatott szlogen az, hogy csak a képesség és rátermettség számít, azt látjuk, hogy a kiválasztás reprodukálja a privilegizált fehér, középosztálybeli férfiak hatalmát a legfelsőbb döntéshozói szinteken. A visegrádi országokban folytatott interjús kutatásban fejvadászokat és ügyfeleket (n=52) kérdeztünk a felső vezetői kiválasztás folyamatáról, hogy kiderítsük, miért alulreprezentáltak a nők a sikeres jelöltek között.

Prof. dr. Nagy Beáta a Budapesti Corvinus Egyetem professzora, a BCE-n 2001-től működő Társadalmi Nem- és Kultúrakutató Központ társalapítója. Fő kutatási területei a nemek és a munkaerőpiac kérdéséhez kapcsolódnak. Legutóbbi empirikus vizsgálatai nők a tudományban, a felső vezetői kiválasztás, illetve a COVID-19 alatti munkamegosztás kérdésével foglalkoztak.

Dr. habil. Vidra Zsuzsanna és Dr.  Virágh Enikő Anna: Romák a családpolitikai diskurzusokban 
A szakirodalomban kevés szó esik arról, hogy a genderellenes diskurzusok és politikák hogyan érintik az etnikai kisebbségeket, miközben az etnikai kisebbségek is gyakran célpontjai a genderellenes mozgalomnak. Előadásunkban a magyarországi romák esetét vizsgálva kívánunk foglalkozni a genderellenes, a nemek közti egyenlőséget megkérdőjelező diskurzusokkal és az interszekcionalitással. Konkrétabban, a nemzeti-konzervatív kormány által 2010 óta bevezetett családpolitikai intézkedéseket, a hozzájuk kapcsolódó diskurzusokat tekintjük át és azok roma kisebbségre gyakorolt ​​hatásait. 

Dr. habil. Vidra Zsuzsanna az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE PPK) Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet oktatója. Fő kutatási területei a szegénység, az etnicitás, a migráció, az oktatás, a rasszizmus, a politikai szélsőségek, valamint a média és a kisebbségek. Számos cikket publikált a romák és nem romák interetnikus kapcsolatairól, az oktatási egyenlőtlenségekről, a munkaerőpiacról és szociálpolitikai kérdésekről. Szerkesztett egy kötetet a Kanadába irányuló roma migrációról, valamint egy másik kötetet a szélsőjobboldalról és a roma mobilizációról. Legutóbbi munkái a gyermekkereskedelemmel és a szélsőjobboldali diskurzusokkal, a magyarországi iszlámellenességgel és genderellenes diskurzusokkal foglalkoztak.

Dr. Virágh Enikő Anna az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézetének posztdoktori kutatója. Fő kutatási területe a nemi erőszak és az áldozattá válás társadalmi megítélése, valamint a média ebben betöltött szerepe. Doktori disszertációját 2022-ben védte meg az ELTE Szociológia Doktori Iskolájában. Disszertációjában a szexuális erőszakkal és zaklatással kapcsolatos nyilvános diskurzusokat vizsgálta olyan eseteken keresztül, amelyekről a média lenyűgözően beszámolt. Cikkei magyar és angol nyelven jelentek meg lektorált folyóiratokban.