Futó projektek

Társadalmi bizalom, részvétel és észlelt kockázatok a megosztott mobilitási szolgáltatásokkal szemben. Hogyan lehet elősegíteni a megosztott szolgáltatások használatát Magyarországon?

Kutatásvezető: Dr. Simonovits Borbála, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának (ELTE PPK), Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai egyetemi docense és Prof. Csiszár Csaba, a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karának (BME KJK), Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszékének egyetemi tanára.

A kutatás fő kérdése, hogy hogyan népszerűsíthetők a megosztáson alapú szolgáltatások. A cél egy keretrendszer kidolgozása pszichológiai, szociológiai és közlekedési szempontokat figyelembe véve. A keretrendszer magában foglalja a helyzetelemzést, szolgáltatástervezést, valamint hatáselemzést. A megosztott szolgáltatásokhoz fűződő attitűdöt és a mobilitási szokásokat figyelembe vevő igénymodellezés és szolgáltatástervezés az ELTE PPK és a BME KJK együttműködésében valósul meg.

Az empirikus eredmények, valamint a kutatás során a megosztott mobilitás kulcsszereplőivel és az önkormányzatokkal történő együttműködés alapján a kutatási projekttől a szolgáltatások minőségének javulása és hosszabb távon a használati hajlandóság növekedése várható.

A kutatás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap finanszírozásában meghirdetett OTKA Kutatási témapályázat (Projekt azonosító: K-147169) keretében valósul meg

Projekt futamidő: 2024. január 1. – 2027. december 31.

https://www.facebook.com/megosztottkozlekedes

https://www.instagram.com/megosztottkozlekedes/


A PADMICA (Scalable and low-resource Preparation And Debriefing Modules for students’ Intercultural Competence development Abroad) elnevezésű, Erasmus+ KA2-es partnerségi együttműködési projekt célja a mobilitás előtt álló hallgatók interkulturális felkészítése és a mobilitás utánkövetése, tréning modulok fejlesztésével.

A 2023 novemberében indult projekt konzorciumi tagjai a következő három év során olyan tréningeket és azok hatékony megvalósítását előmozdító módszertanokat dolgoznak ki, amelyek segítik a kiutazó hallgatók interkulturális felkészítését. Emellett a felsőoktatási intézmények nemzetközi irodáinak munkatársait, valamint oktatóit is támogatják egy ún. képzők képzése („train-the-trainer”) modul kifejlesztésével abban, hogy ők is részt vállalhassanak a kiutazó hallgatók interkulturális fejlesztésében, valamint a mobilitás utánkövetésében.

Az ELTE szakértői elsősorban a kutatási tevékenységekben közreműködnek; a hallgatói felkészítés és utánkövetés előkészítéseként a szakirodalmi áttekintésben, illetve a tréning modulok fejlesztésében vállalnak szerepet a többi partnerrel együtt.

A projekt szakmai megvalósításában a Pedagógiai és Pszichológiai Kar Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet munkatársai közreműködnek: Dr. Nguyen Luu Lan Anh egyetemi tanár és Dr. Kovács Mónika habilitált egyetemi docens.
 

PARTNEREK

Ghent University (Belgium) – a projekt koordinátora

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Magyarország)

European University Foundation (Luxemburg)

University of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Franciaország)

University of Marburg (Németország)

University of Porto (Portugália)


PUSH*BACK*LASH
Horizon Europe (2023.01.01 - 2025.12.31.)

Az ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézetének munkatársai, Kovács Mónika és Vidra Zsuzsanna sikerrel pályáztak a Paris-Lodron University of Salzburg (PLUS) által vezetett konzorciummal az Európai Unió Horizon2020 kutatási pályázatán. A 11 egyetemet és kutatóintézetet tömörítő nemzetközi együttműködés „Anti-gender backlash and democratic pushback” kutatási projektjében a feminizmus és a nemek közti egyenlőség visszaesését és azok demokráciára gyakorolt hatásait kutatják. Ezen belül a projekt vizsgálja a közösségi médiában megjelenő gyűlöletbeszédet, az egyenlőség-ellenes politikai és parlamenti vitákat, és az állampolgárok demokráciára és feminizmusra vonatkozó attitűdjeit.

Témavezető: Kovács Mónika
Projektvezető: Paris-Lodron Universität Salzburg

Partnerek:

  • Paris-Lodron University of Salzburg (PLUS) (koordinátor);
  • The University of Amsterdam (UvA)
  • University of Exeter (UNEXE)
  • GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences (GESIS)
  • Gender 5+ (G5+)
  • Technical University of Dresden (TUD)
  • University of Valencia (UVEG)
  • Humanity in Action Poland (HiA)
  • YouGov (YOUGOV)
  • Theatre of the Oppressed Vienna (TdU)


EXCIITE projekt a pedagógusok kreativitásának fejlesztéséért
(2021.11.01. - 2024.10.31.)

Az EXCIITE projekt 5 ország, 7 intézményének együttműködésével valósul meg 2021 decembere és 2024 novembere közt. Célja kreatív és inspiráló környezet teremtése a gyakorló és leendő pedagógusok számára. A projekt annak a ténynek a felismerése nyomán jött létre, hogy a 2020-as teljes jelenléti oktatási zárás és azonnali online távolléti oktatásra való átállás új kompetenciákat követelt meg a pedagógusoktól. A projektben résztvevő intézmények egy európai keretrendszer kialakításáért dolgoznak, mely figyelembe veszi a pedagógiai folyamatban résztvevők sokszínűségét, diverzitását és lépéseket tesz az inkluzív és méltányosságon alapuló tanulási környezet fejlesztéséért. Módszertani gyűjtemény és keretrendszer mellett fórumot teremt az európai hálózat kialakítására - a pedagógiával foglalkozó intézmények számára. A projekt résztvevői a Modena és Reggio Emilia Egyetem, a Fondazione Reggio Children valamint az IC Manzoni Olaszországból, az Örerbro Egyetem Svédországból, az Oberta de Catalunya Egyetem, Spanyolországból, a Fondation Des Regions Europeennes Pour La Recherche En Education Et Enformation, Belgiumból, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának Interkulturális Pszichológia és Pedagógia Intézete.

Elérhetőségek:

ELTE projekt menedzser: Dr. Endrődy-Nagy Orsolya, egyetemi adjunktus
Kutatók: dr. Borsfay Krisztina, dr. Nguyen Luu Lan Anh, egyetemi tanár
Projektkoordinátor: Farkas Pálma, ügyvivő szakértő
Adminisztratív munkatárs: Koósz-Fodor Alexandra gazdasági ügyintéző


STROLL – Walking the City Streets Online - virtuális mobilitás projekt

A STROLL projekt 3 ország, 4 intézményének együttműködésével valósul meg 2021 áprilisa és 2023 márciusa közt. Célja egy olyan online kurzus fejlesztése és kipróbálása, mely egyszerre zajlik a 3 ország 3 egyetemén, ezáltal a résztvevő hallgatók és oktatók virtuális utazás keretei közt ismernek meg 3 európai várost. A projekthez kapcsolódó kurzus szabadon választottként vehető fel a 2021/2022. tanév 2. félévében. Részletes leírás itt érhető el. A projekt vezetője a budapesti Artemisszió Alapítvány, résztvevői a Madridi Complutense Egyetem, Spanyolországból, a Thessaly Egyetem, Görögországból, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának Interkulturális Pszichológia és Pedagógia Intézete.
A projektről részletesen az Alapítvány honlapján itt olvashat: http://www.artemisszio.hu/blog/stroll-walking-the-city/104

Elérhetőségek:
Projektvezető kutató: dr. Borsfay Krisztina, egyetemi adjunktus, 2022. augusztus 1-től dr. Endrődy Orsolya egyetemi adjunktus
Kutatók:  dr. Endrődy Orsolya, dr. Káplár-Kodácsy Kinga adjunktusok és Farkas Pálma valamint dr. Nguyen Luu Lan Anh, egyetemi tanár

Adminisztrátor: Szabó Judit

A 2 éves projektet az Európai Unió Erasmus+ programja támogatja.

Letölthető anyagok:

IO1 (Analysis Digital Teaching/learning)

IO1 (Good practices)

IO2 (Syllabus)

IO3 (Case Study)

IO4 (Teaching Manual)

 


LS4VET (Lesson Study for VET) – Tanárok együttműködése a szakképzés minőségének javítása érdekében a tanórakutatás módszerének segítségével

 

Az ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézete által koordinált, prof. dr. Győri János vezetésével megvalósuló hároméves nemzetközi Erasmus+ projekt célja a tanórakutatás módszertanának adaptálása a szakképzés ágazatára. Az adaptálási folyamat szakértői partnerek (egyetemi tanárképzők) és szakképző iskolák szoros együttműködésében valósul meg négy partner-országban (Ausztria, Hollandia, Magyarország és Málta). A szakképzésben oktatókat a formális képzés és mentorálás segíti a tanórakutatás módszerének elsajátításában, adaptálásában és saját iskoláikban történő kipróbálásában.
A projekt hátterének, céljainak és tervezett eredményeinek hosszabb leírása itt olvasható.
Az LS4VET projekt honlapja itt érhető el.

Elérhetőségek:
projektvezető: Prof. dr. Győri János egyetemi tanár (Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet)
projektkoordinátor: Bükki Eszter tudományos segédmunkatárs (Neveléstudományi Intézet)
email: ls4vet@ppk.elte.hu

 

Nemzetközi Kreditmobilitási Pályázat
Projektvezetők: Cserelye Erzsébet, Nguyen Luu Lan Anh
Az Seoul National University-n működő College of Education, Department of Social Studies számára kiemelt kutatási terület a hallgatói és oktatói sokféleség és a nemzetközi mobilitáshoz kapcsolódó adaptációs és akkulturációs folyamatok kutatása, amelyben kiemelt figyelmet szentelnek a Kelet- és Dél-Kelet Ázsiából érkezők vizsgálatának. Az ELTE PPK IPPI 2017-ben induló, az OTKA által is támogatott kutatása "Psychological aspects of international mobility in higher education: Adaptation  and acculturation of students studying abroad" is ezt a témát vizsgálja, és középtávon szeretnénk együttműködni a SNU-n dolgozó kollégákkal közös kutatásokban és hallgató csere kialakításában, hosszútávon pedig közös, az ELTE PPK, és azon belül is az IPPI nemzetköziesítését segítő fejlesztési projektekben is. Hasonló céllal működünk együtt a nemzetközi diákokat egyre nagyobb arányban küldő országok egyikeként Vietnámmal;  a Hanoi Metropolitan University-vel (HMU) és az University of Education, Hue University-vel (HU), Thaifölddel Chiang Mai University, Thailand és Malajziával University Pendidikan Sultan Idris, Malaysia
 

Interkulturális kompetencia integrációja nevelési-oktatási projektekbe
Projektvezető: Csereklye Erzsébet
A projekt célja, hogy felvértezze a nevelés, oktatás, társadalmi intervenciók területén specializált hallgatókat az interkulturális megközelítés fogalmi és módszertani alapjaival és elősegítse az elsajtított tudás és szemlélet készségekké, kompetenciákká való átformálását. Célja az interkulturális megközelítés integrálása nevelési-oktatási és társadalmi intervenciós projektek tervezésébe, kivitelezésébe és értékelésébe szakmai gyakorlaton keresztül. Nevelési-oktatási és intervenciós projektek közös kidolgozását, tapasztalatainak megosztását elősegítő IKT - alapú eszközök kidolgozása is fontos cél.
 
Partnerek:
Universite Paris XII VAL DE MARNE, Franciaország
Elan Interculturel, Franciaország
Mary Immaculate College, Írország
Artemisszió Alapítvány, Magyarország