Szakértés

Munkatársaink részvétele különféle kutatási, oktatási és komplex projektekben

A tehetséggondozás nemzetközi tapasztalatai – Jó gyakorlatok a tehetséggondozás terén a világ 15 országában – Győri János

A projekt keretében 15 európai és Európán kívüli ország tehetséggondozó gyakorlatának 1-1 jó példáját tárja fel a kutatás azzal a céllal, hogy hazai környezetben is adaptálható jó gyakorlatokat tudjunk a magyarországi szakmai közösség számára bemutatni. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet - Nemzeti Tehetség Program NTP-NHTR-M-15

A helyi innovációk keletkezése, terjedése és rendszerformáló hatása az oktatási ágazatban – Győri János

A kutatás célja annak vizsgálata, hogy a központi szintről nem koordinált, mikro-szintű (helyi/intézményi) innovációk keletkezése, ezek felhalmozódása és terjedése milyen hatást gyakorol az oktatási rendszerek makroszintű (rendszerszintű) változásaira, és hogyan befolyásolja az oktatási rendszer eredményességét. Ezen belül közvetlen cél a tanítási-tanulási folyamatot befolyásoló intézményi szintű innovációk kialakulását és terjedését meghatározó általános elméleti összefüggések feltárása. OTKA K-115857 - ELTE PPK Neveléstudományi Intézet

Új stratégia a pedagógus pálya hazai népszerűsítésére – Győri János

A kutatás a tanárképzés kérdéseinek újszerű megközelítése, 10 ország gyakorlatának feltárásával. A pedagógusi szakmát és pályát egységes rendszerként tekintve a kutatás azt vizsgálja, hogy az egyes oktatási rendszerek, pedagógusképző intézmények, illetve a média milyen stratégiák, programok és módszerek segítségével, milyen medializálási módokon igyekszik hozzájárulni a pedagóguspálya népszerűbbé tételéhez. TÁMOP-4.1.2.B2-13/1-2013-0010Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet,Eszterházy Károly Főiskola

“Előítélet, Népirtás, Emlékezés” nyári egyetem – Kovács Mónika

Tom Lantos Intézet, az ELTE PPK és a CEJI nemzetközi nyári egyeteme (2014, 2015, 2016). Az egy hetes interdiszciplináris nyári egyetem résztvevői szociálpszichológiai, pedagógiai és jogi szempontokból tárgyalják a népirtás okait, következményeit és a csoportközi megbékélés és a népirtás megelőzésének lehetőségeit. A projektet az International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) támogatta.

Oktatási segédanyag az előítéletmentesség oktatáshoz – Kovács Mónika

Antiszemitizmus Európában 1945-ig; Antiszemitizmus a mai Európában; Mindenkinek vannak előítéletei? Az Anne Frank House és Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért közös projektje a OSCE-ODIHR támogatásával.

Mit mondanak a tankönyvek a romákról? – Pálos Dóra

Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány  megbízásából folytatott kutatás célja annak bemutatása, hogy miként jelennek meg a romák a kerettantervekben, illetve az új, kísérleti tankönyvekben. A projekt támogatója az Európai Roma Jogok Központja (ERRC), és a Norvég Civil Támogatási Alap. A kutatás mellett cél konkrét tartalmi illetve módszertani ajánlások megfogalmazása.A kutatási anyag elérhető ITT.

Nemi szerepek és nemek közötti egyenlőtlenségek – Szabó Mónika

Közélet Iskolája szervezésében megvalósult képzési program a társadalmi nemi szerepek kérdéseit járja körül, a nemi szerepek korlátozó működésének tudatosításától kezdődően  a változtatás különféle szintjeinek és lehetőségeinek megfogalmazásáért. A kísérleti alapozó képzés elsősorban a társadalmi aktivizmusban részt vállalóknak (pl. aktivisták, szervezők, oktatók, segítők) szólt, különös tekintettel az érdekvédelmi szervezetek és önszerveződő közösségek hátrányos helyzetű tagjaira.

Modernkori rabszolgaság projekt – Szabó Mónika, Szemán Dénes

Az Anthropolis Egyesület “Időtlen rabszolgaság” projektjejének célja, hogy a modernkori rabszolgaság nyilvánosságot kapjon és megelőzése érdekében oktatási, szemléletformáló tevékenységek induljanak be Magyarországon. További cél, hogy a szakértők szorosabb együttműködésben dolgozzanak együtt az esetek feltárásán, az érintett csoportok pedig megfelelő védettség mellett kapjanak támogatást problémáik közléséhez és a reintegrációhoz, többek között a digitális történetmesélés módszerének alkalmazásával. A projekt a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával valósult meg, az  oktatási kézikönyv elérhető ITT.

Nőkongresszus 2013 – Szabó Mónika

Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség által szervezett, a rendszerváltás óta első kongresszus fő célja kettős: egyrészt a pártokat és a döntéshozókat kívánja számon kérhetővé tenni a nők és férfiak társadalmi egyenlősége mint demokratikus érték képviselete kapcsán és arra késztetni őket, hogy kommunikációjukban, programjaikban és kampányaikban megnyilvánuljanak a témában. Az esemény másrészt szeretné mobilizálni a civil társadalmat a nők és férfiak társadalmi egyenlőségéért, a női jogokért való kiállásra és azt elérni, hogy a pártprogramokat a választópolgárok a nemek egyenlősége szemszögéből is értékelni akarják és tudják is.

Countering new forms of Roma child trafficking: Participatory approach (CONFRONT) (2013-2015) – Vidra Zsuzsanna

A CONFRONT projekt célja, hogy támogassa az emberkereskedelem elleni európai erőfeszítéseket. A projekt három új gyermekkereskedelmi formára fókuszált: gyermekek koldultatása, zsebtolvajlásra kényszerítése és fiúgyermekek szexuális kizsákmányolása. Az Európai Bizottság Belügyi Főigazgatóságának a „Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem” elnevezésű programjának támogatásával, a Közép-európai Egyetem Közpolitikai Tanulmányok Központja mint partnerintézmény közreműködésével, a Center for the Study of Democracy (Szófia, Bulgária) által vezetett nemzetközi kutatási konzorciumban valósult meg.