Képzések

Szenzitivitás tréning

A tréning célja, hogy saját élmény gyakorlatokon keresztül érzékenyebbé tegye a résztvevőket az egyéni, a csoport és a társadalmi szinten is működő előítéletekre, továbbá ráirányítsa a figyelmet az ebből fakadó társadalmi sztereotípiákra és egyenlőtlenségekre. A kultúra meghatározó, sokszor rejtett szerepére fókuszálja a figyelmet azzal a céllal, hogy az emberi jogok és az emberi méltóság tiszteletben tartását, az előítélet-mentes gondolkodást, a más kultúrák iránti toleranciát erősítse.  A gyakorlatok mellett alapvető elméleti ismeretek áttekintése is történik, a kultúra, a pozitív identitás (többség és kisebbség), a sztereotipizálás, a diszkrimináció és az előítéletek témáiban. Kitér arra is, hogy mit lehet tenni az előítéletek ellen: bemutat lehetséges stratégiákat és eszközöket az előítéletek csökkentésének gyakorlati megvalósításához.

Interkulturális tréning

Az első kultúrában, amelybe belenövünk, legtöbbször nem vagyunk tudatában annak, hogy az milyen hatásokkal van gondolkodásunk, érzelmeink, viselkedésünk irányításán keresztül társas kapcsolatainkra. A különböző kultúrák találkozása így számtalan konfliktust rejt magában; etnocentrizmusunk sokszor rejtetten, de  erősen befolyásolja az interkulturális viszonyokat.
Ugyanakkor ha képesek vagyunk tudatosabban látni magunkat és másokat ennek a kulturális térnek a dinamikájában, akkor képesek lehetünk arra is, hogy tiszteletben tartsuk az emberi méltóságot, képesek legyünk az előítélet-mentesebb gondolkodásra és a más kultúrák mélyebb megértésén keresztül a hatékonyabb, konfliktusmentesebb kapcsolatok kiépítésére.
A tréning elsődleges célja ezért, hogy felhívja a figyelmet a kulturális környezet gyakran rejtett szerepére (kultúra-szenzitív szemlélet formálása). Saját élmény gyakorlatokon keresztül fejleszti az interkulturális szenzitivitást, és célzott gyakorlatokon keresztül az interkulturális kommunikácós skilleket és interkulturális kompetenciát.

Cigánylabirintus

A foglalkozás célja, hogy saját élmény gyakorlatokon keresztül ráirányítsa a figyelmet az egyéni, a csoport és a társadalmi szinten is működő előítéletekre, és az ebből fakadó társadalmi sztereotípiákra és egyenlőtlenségekre. A közös munka képpontjában a “Cigánylabirintus” (vagy útvesztő?) áll: “Egy fiatal cigányfiú bőrébe bújhatunk, és a részvevőktől függ, hogy alakul az élete. A szerepjáték mellett, a rendelkezésre álló idő függvényében a műhely második felében szó kerül az egyéni és társadalmi felelősségéről is: mi a szerepünk az emberi jogok és méltóság tiszteletben tartásának, a toleranciának az alakításában? Mit kezdjünk a saját és mások előítéleteivel? Van-e remény az igazi változásra és változtatásra? Labirintus vagy útvesztő? Attól függ, megtalálod-e a kijáratot.